Świętojańskie wideo

Teatr na nowe czasy: Komuna//Warszawa, Paradise Now? Remix Living Theatre

Wiedżmin w Teatrze Muzycznym w Gdyni: fragment próby medialnej

Śpiewający Aktorzy 2017: Katarzyna Kurdej, Dziwny jest ten świat

Barbara Krafftówna W Gdańsku

Notre Dame de Paris w Teatrze Muzycznym w Gdyni: Czas katedr
Prof. Krzysztof Wilde nowym Rektorem Politechniki Gdańskiej

Opublikowano: 03.06.2019r.

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde, prof. zw. PG został 41. Rektorem Politechniki Gdańskiej. Oficjalny wynik wyborów podała Uczelniana Komisja Wyborcza.

Nowy Rektor PG został wybrany w tajnym głosowaniu podczas zebrania Uczelnianego Kolegium Elektorów, które odbyło się w poniedziałek, 3 czerwca.

Biogram nowego rektora oraz jego program wyborczy opublikowano w witrynie „Wybory2019” oraz w aktualnym numerze Biuletynu Informacyjnego.

Zgodnie z harmonogramem wyborów uzupełniających:

● kandydaci na Rektora byli zgłaszani przez pracowników, studentów oraz doktorantów uczelni, którym przysługuje czynne prawo wyborcze;

● kandydatów zgłosiła również Rada Uczelni;

● Uczelniana Komisja Wyborcza 16 maja ogłosiła wstępną listę 11 kandydatów na Rektora, po czym zawiadomiła o tym fakcie każdego z nich;

● zgłoszeni kandydaci składali pisemne oświadczenia o zgodzie na kandydowanie, wraz z wymaganymi dokumentami – w ten sposób wyłoniono ostateczną listę dwóch pretendentów;

● Uczelniana Komisja Wyborcza na posiedzeniu w dniu 21 maja 2019 r. dokonała sprawdzenia złożenia przez zgłoszonych kandydatów na rektora oświadczeń i na tej podstawie ogłosiła ostateczną listę kandydatów na Rektora PG;

● na otwartym zebraniu informacyjnym w środę, 29 maja kandydaci na stanowisko Rektora przedstawili swoje programy wyborcze.

● wybory Rektora PG odbyły się 3 czerwca.

Kadencja nowo wybranego Rektora Politechniki Gdańskiej potrwa do 31 sierpnia 2020 roku.

 

Materiał nadesłany