Świętojańskie wideo

Teatr na nowe czasy: Komuna//Warszawa, Paradise Now? Remix Living Theatre

Wiedżmin w Teatrze Muzycznym w Gdyni: fragment próby medialnej

Śpiewający Aktorzy 2017: Katarzyna Kurdej, Dziwny jest ten świat

Barbara Krafftówna W Gdańsku

Notre Dame de Paris w Teatrze Muzycznym w Gdyni: Czas katedr
Ws. kontrowersyjnej konferencji w Gdyni: Oświadczenie organizatorów

Opublikowano: 09.06.2017r.

Po publikacji artykułu pt. "Czy Wojciech Szczurek i Gdynia są apolityczni? Prośba o cofnięcie patronatu nad konferencją" otrzymaliśmy oświadczenie organizatorów konferencji, które publikujemy w całości.

Zobacz: Czy Wojciech Szczurek i Gdynia są apolityczni? Prośba o cofnięcie patronatu nad konferencją

 

Oświadczenie Wojciecha Sztrekera, Prezesa Fundacji Wiara w Biznesie oraz Tomasza Sztrekera, właściciela Polskiej Akademii Biznesu - organizatorów konferencji Katolicka Rewolucja w Biznesie

W odpowiedzi na nieprawdziwe informacje przekazywane opinii publicznej przez Elżbietę Jachlewską, liderkę Inicjatywy Feministycznej, dotyczące konferencji „Katolicka Rewolucja w Biznesie” która ma się odbyć 06.05.2017 r. , informujemy, że organizatorem konferencji jest Polska Akademia Biznesu oraz Wiara w Biznesie – organizacje świeckie, których podstawowym obszarem działania jest edukacja w sferze gospodarczej. Te dwa podmioty posiadają bogate doświadczenie w realizacji wydarzeń dotyczących wartości w biznesie. Wzięło w nich udział wiele tysięcy przedsiębiorców, dla których istotne są wartości chrześcijańskie. Cykl konferencji Katolicka Rewolucja w Biznesie został objęty honorowymi patronatami przez Ministerstwo Energii, Wojewodów Śląskiego, Wielkopolskiego, Lubelskiego oraz Małopolskiego, Prezydentów Miast Białej Podlaskiej, Białegostoku, Gdyni, Katowic i Siedlec, Arcybiskupów Białostockiego, Gdańskiego, Katowickiego, Krakowskiego, Lubelskiego, Wrocławskiego oraz Biskupów Siedleckich.

Inicjatywa Feministyczna kwestionuje miejsce organizacji konferencji w Gdyni. Jest to tym bardziej zastanawiające, że Pomorski Park Naukowo-Technologiczny (PPNT) jest idealnym miejscem na debatę o przedsiębiorczości. Sala w PPNT jest wynajmowana na zasadach komercyjnych. Tematem cyklu konferencji Katolicka Rewolucja w Biznesie odbywających się w 13 miastach Polski jest pomoc przedsiębiorcom w rozwoju, co pokrywa się z misją PPNT.

Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris jest partnerem merytorycznym cyklu konferencji. Wystąpienia przedstawicieli Ordo Iuris dotyczą zagrożeń prawnych dla biznesu. Instytut Ordo Iuris od lat zajmuje się ochroną wolności gospodarczej, przedstawiając analizy oraz raporty dotyczące prawa krajowego i europejskiego wpływającego na działalność polskich przedsiębiorców. Prawnicy Ordo Iuris wielokrotnie występowali w obronie wolności gospodarczej. Pozostałymi partnerami Katolickiej Rewolucji w Biznesie są: Dom Medialny Świętego Wojciecha, Instytut Myśli Schumana, CitizenGO, Wydawnictwo Wojciech Sumliński oraz Firma z Zasadami.

Pragniemy również odnieść się do Listu otwartego gdyńskiego okręgu Partii Razem skierowanego do Prezydenta Gdyni Wojciecha Szczurka, który zawiera szereg nieprawdziwych informacji godzących w dobre imię Wiary w Biznesie i Polskiej Akademii Biznesu. Za graniczące z absurdem uznać można używanie sformułowań „fundamentalistyczne organizacje dążące do radykalnych zmian w prawie, mających na celu ograniczenie praw człowieka” wobec organizacji, których statutowym celem jest wspieranie i rozwój przedsiębiorców.

List Otwarty Partii Razem, podobnie jak wcześniejszy list Pani Elżbiety Jachlewskiej do Prezydenta Miasta Gdyni oraz Dyrektora PPNT odwołują się do idei równouprawnienia i przeciwdziałania mowie nienawiści, odmawiając jednocześnie prawa do swobodnego zrzeszania się przedsiębiorcom odwołującym się do wartości chrześcijańskich. Działania Inicjatywy Feministycznej oraz Partii Razem odbieramy jako próbę zaistnienia w przestrzeni publicznej, realizowaną kosztem praw i wolności uczestników cyklu konferencji Katolicka Rewolucja w Biznesie.

Patronami medialnymi wydarzenia są: TVP1, Katolickie Radio Podlasie, Radio Warszawa, Radio Fiat, wSieci, Niedziela, Gość Niedzielny, Gazeta Polska, Przewodnik Katolicki, Podlasie24.pl, czestochowskie24.pl, TV Wchód.

konferencje.wiarawbiznesie.pl – strona całego cyklu konferencji

konferencje.wiarawbiznesie.pl/gdynia – strona konferencji w Gdyni

Materiał nadesłany